Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice

Program: POS CCE – Program Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”
Axa prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare
Domeniu de interventie D.2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare
Operatiunea 2.3.3: Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
Autoritate de Management: Ministerul Economiei
http://amposcce.minind.ro
Organism Intermediar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica www.ancs.ro
Beneficiar: SC ALMERA INTERNATIONAL SRL
Adresa: Str. Brailei Nr. 68, Galati, cod postal 800098
Tel./Fax: 0236466225      e-mail: office@almera.ro         www.almera.ro

Administrator si Director General: Dr. Ing. Lungulescu Grigorie

Detalii proiect
Numarul de inregistrare din SMIS – CSNR: 1261/38777
Titlu proiect: TEHNOLOGII INOVATIVE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE FORTIFIATE CU CONCENTRATE PROTEICE
Acronim: LACTOPROT
Director proiect: Dr. Ing. Lungulescu Grigorie
Contract de finantare: 402/01.08.2012
Durata proiectului: 35 luni
Data inceperii: 02.08.2012
Data finalizarii: 30.06.2015
Localizarea geografica a proiectului: Bacau – jud. BACAU
Adresa: Str. Alexei Tolstoi, Nr. 67, Bacau, Cod postal 600293