Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare:  ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul:POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Stimate domn /Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de atribuire “CERERE DE OFERTE” a contractului de achizitie, conform Procedurii cuprinse in Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 – privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări având ca obiect “ Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – Masina de ambalat in pahare din polipropilena, cu capacitatea de 2.500-3.000 l/h

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – Masina de ambalat in pahare din polipropilena, cu capacitatea de 2.500-3.000 l/h ” – S.C. Almera International S.R.L., punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau.
Tip şi durata contract: contract de achizitie bunuri – 5 luni
Valoarea estimata : 968.330 RON plus TVA
Criteriu de atribuire :”Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 18.09.2014 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 18.09.2014 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau, ROMANIA
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, BACAU, ROMANIA
Cursul de schimb leu/euro aplicabil (daca va fi cazul): 4,4015 RON/EURO
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, ROMANIA, telefon/fax 00 40 234 588380, e-mail : office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie .

Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare: ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul: POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea: 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Informatii generale privind beneficiarul privat: SC Almera International SRL, punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail: office@almera.ro. Persoana de contact: Lungulescu Grigorie

Alte informatii licitatie:
Obiectul contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv3 bucăți TANCURI DE FERMENTARE avand fiecare capacitatea de 3.000 litri
Locul de livrare al produselor: SC ALMERA INTERNATIONAL SRL – Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293
Tipul şi durata contractului: contract de achizitie bunuri – 4 luni
Valoarea estimata : 306.748 lei plus TVA
Cursul de schimb leu/euro aplicabil in evaluare: 4.511 lei/euro
Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 25.03.2014 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 25.03.2014 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail : office@almera.ro. Persoana de contact: Lungulescu Grigorie

Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare:  ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul: POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – separator centrifugal cu descarcarea continua a sedimentului, cu capacitatea de 5000 l/h; instalatie termizare pentru produse lactate fortifiate cu concentrate proteice, 5.000 l/h; omogenizator cu pistoane, 5.000 l/h” – S.C. Almera International S.R.L., punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau.
Tip şi durata contract: contract de achizitie bunuri – 180 zile
Valoarea estimata : 952.793 lei plus TVA
Criteriu de atribuire : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 18.10.2013 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 18.10.2013 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293.
Cursul de schimb leu/euro aplicabil (daca va fi cazul): 4.4523 lei/euro

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail : office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie . Informatii legate de aceasta procedura se gasesc si pe site: www.almera.ro.

Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare:  ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul: POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor
Informatii generale privind beneficiarul privat: SC Almera International SRL,punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, telefon/fax 0234 588380, e-mail: office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie

Alte informatii procedura achizitie:
Obiectul contractului: Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – aparatura de laborator (analizor lapte)”
Locul de livrare al produselor: SC ALMERA INTERNATIONAL SRL – Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293
Tipul şi durata contractului: contract de achizitie bunuri – 120 zile
Valoarea estimata: 261.616 lei plus TVA
Cursul de schimb leu/euro aplicabil in evaluare: 4.3712 lei/euro
Criteriu de atribuire : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 25.03.2013 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 25.03.2013 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293,
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, telefon/fax 0234 588380, e-mail : office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie