Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare: ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul: POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea: 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Informatii generale privind beneficiarul privat: SC Almera International SRL, punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail: office@almera.ro. Persoana de contact: Lungulescu Grigorie

Alte informatii licitatie:
Obiectul contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv3 bucăți TANCURI DE FERMENTARE avand fiecare capacitatea de 3.000 litri
Locul de livrare al produselor: SC ALMERA INTERNATIONAL SRL – Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293
Tipul şi durata contractului: contract de achizitie bunuri – 4 luni
Valoarea estimata : 306.748 lei plus TVA
Cursul de schimb leu/euro aplicabil in evaluare: 4.511 lei/euro
Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 25.03.2014 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 25.03.2014 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail : office@almera.ro. Persoana de contact: Lungulescu Grigorie