Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare:  ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul:POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Stimate domn /Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de atribuire “CERERE DE OFERTE” a contractului de achizitie, conform Procedurii cuprinse in Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013 – privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări având ca obiect “ Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – Masina de ambalat in pahare din polipropilena, cu capacitatea de 2.500-3.000 l/h

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – Masina de ambalat in pahare din polipropilena, cu capacitatea de 2.500-3.000 l/h ” – S.C. Almera International S.R.L., punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau.
Tip şi durata contract: contract de achizitie bunuri – 5 luni
Valoarea estimata : 968.330 RON plus TVA
Criteriu de atribuire :”Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 18.09.2014 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 18.09.2014 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau, ROMANIA
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, BACAU, ROMANIA
Cursul de schimb leu/euro aplicabil (daca va fi cazul): 4,4015 RON/EURO
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, ROMANIA, telefon/fax 00 40 234 588380, e-mail : office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie .