Invitatie pentru selectie de oferte

Denumirea proiectului: Tehnologii inovative de fabricare a produselor lactate fortifiate cu concentrate proteice – LACTOPROT
Denumirea contractului: Contract de finantare:  ID/COD SMIS – CSNR: 1261/38777; 402/01.08.2012 ,
Programul: POS CCE, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

INFORMATII DESPRE PROCEDURA
Obiectul si locul de implementare a contractului: “Achizitionarea de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv – separator centrifugal cu descarcarea continua a sedimentului, cu capacitatea de 5000 l/h; instalatie termizare pentru produse lactate fortifiate cu concentrate proteice, 5.000 l/h; omogenizator cu pistoane, 5.000 l/h” – S.C. Almera International S.R.L., punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau.
Tip şi durata contract: contract de achizitie bunuri – 180 zile
Valoarea estimata : 952.793 lei plus TVA
Criteriu de atribuire : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Data şi ora-limită de depunere a ofertei : 18.10.2013 ora 12.00
Data şi ora deschiderii ofertelor : 18.10.2013 ora 13.00
Adresa la care se transmit ofertele : SC ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Jud. Bacau
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : direct de la S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. punct de lucru Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293.
Cursul de schimb leu/euro aplicabil (daca va fi cazul): 4.4523 lei/euro

Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa ALMERA INTERNATIONAL S.R.L. Fabrica de Produse Lactate Bacau, Strada Alexei Tolstoi nr. 67, cod 600293, Bacau, telefon/fax 0234 588380, e-mail : office@almera.ro.   Persoana de contact: Lungulescu Grigorie . Informatii legate de aceasta procedura se gasesc si pe site: www.almera.ro.